Vi investerar i mindre entreprenörsledda bolag med bevisad affärsmodell.

Ambitionen och målsättningen med varje investering är alltid ett långsiktigt ägande.

Det finns ett värde i att entreprenören innehar ett stort ägande i bolaget.

Som entreprenör i ett mindre bolag lever man med bolaget dygnet runt, man har tagit stor risk och i många fall skapat flera arbetstillfällen. Därför ska man också belönas vid framgång. Att entreprenören innehar ett stort ägande i bolaget även efter investeringen gör att incitamenten mellan entreprenör och övriga delägare är i linje med varandra.

Anledningarna till att man väljer att ta in nya delägare i sitt bolag är många och individuella. Varje bolag är en unik skapelse med sina unika behov.

Kapital för att öka tillväxten och/eller öka lönsamheten

Man ser en möjlighet att investera i verksamheten men saknar de ekonomiska resurserna. Man ser att avkastningen på ens kvarvarande ägarandelar framåt kommer att bli högre i absoluta tal.

Privatekonomiska skäl

Man vill fortsätta driva sitt bolag med entusiasm och passion framåt men av privatekonomiska skäl vill man redan nu realisera en del av det monetära värde man skapat i sitt företag.

Tillfälliga problem

Oförutsedda saker sker i alla bolag. Ibland behöver man tillgång till engagemang och kapital för att problemen inte ska bli permanenta.

Vi genomför gärna investeringar tillsammans med andra aktörer. Dels för att reducera och sprida vår risk men också för att kunna bistå med större engagemang, nätverk och kunskap.

Investeringar 2021-2023

Kontakt

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte om ni kan se ett värde i oss som möjlig partner i ert bolagsbyggande framåt.
Maila till info@gillandinvest.se eller ring på nr. +46 (0)76 – 026 34 00